Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Licznik strat gminy, obiektów noclegowych, gastronomicznych i pracowników branży turystycznej Świeradowa-Zdroju
Start licznika: 11.12.2020 r. godz. 13.00
Stop licznika: 19.02.2021 r. godz. 15.00

115 093 640,00 zł

Centrum edukacji ekologiczne Natura 2000 „Izerska Łąka”

projekt unijny
izerska łąka

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 „IZERSKA ŁĄKA” powstało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

 • Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego  i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska  (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)
 • Działanie 4.7  Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
 • MISJA Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „ Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju
 • Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i poszerzania świadomości ekologicznej poprzez niekończącą się w czasie aktywną edukację ekologiczną społeczeństwa.

Działania Centrum

Podjęte działania mają na celu realizację polityki ekologicznej regionu poprzez efektywną i aktywną edukację ekologiczną, będącą elementem zachowania potencjału środowiskowego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. Podstawowe problemy w tym obszarze to: postępująca degradacja środowiska naturalnego, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz brak interesujących form edukacji ekologicznej.
Nasze cele realizować będziemy poprzez:

 • projekcje filmów dla wszystkich grup wiekowych,
 • prezentacje multimedialne,
 • szkolenia, konferencje, warsztaty tematyczne,
 • programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • obserwacje Ciemnego Nieba nad Izerami przez teleskopy,
 • obserwacje ciemnego nieba nad Izerami w sali multimedialnej,
 • konkursy, olimpiady wiedzy ekologicznej i astronomicznej,
 • projekty specjalne,
 • plenerowe wystawy malarskie, fotograficzne, literackie etc.,
 • spektakle teatralne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • festyny proekologiczne,
 • współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami.

Zadania Centrum

Odwiedzając Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „ Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju poznasz:

 • Faunę i florę łąk Gór i Pogórza Izerskiego, które stanowią jeden z 3 obszarów NATURY 2000, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
 • Latem obraz czystego, pozbawionego zanieczyszczeń, nieba nad Izerami.
 • Istotę zanieczyszczenia nieba światłem.
 • Życie pszczelej rodziny, dzięki  wyposażeniu wnętrza ula oraz jego otoczenia w system mikro kamer, które umożliwią ich całodobową obserwację.

Sala multimedialna

Sala multimedialna przygotowana na 60 osób, w której znajduje się duży ekran, trzy projektory, a także „Gwieździste niebo” – podwieszany sufit wypełniony końcówkami światłowodów, które tworzą fragment nieba widocznego latem nad Pogórzem Izerskim. Instalacja służy poznaniu gwiazdozbiorów oraz zapoznaniu się z problemem zanieczyszczenia światłem. Umożliwia pracę grup zorganizowanych jak i indywidualne zajęcia.

Teleskopy

W obiekcie znajdują się dwa teleskopy, które wykorzystywane są do nocnych obserwacji tylko w wyznaczonych terminach, kiedy obiekt odwiedzają osoby związane z astronomią.

Multimedialny ul

Ul wyposażony w system mikrokamer i mikrofon umożliwiający całodobową obserwację pszczół.

gry izerskie

Zapraszamy do wspólnych gier:  „GRY IZERSKIE”

Zaproś rodzinę i znajomych – odbądź wędrówkę po planszy ze Stogu Izerskiego do Karpacza.

 

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.