Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Żabie Pląsy 17.03.2020

Zgodnie z pismem Dyrektora MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, znak MCKAiPG.642.1.2020 z dnia 11.03.2020, niniejsze wydarzenie zostaje odwołane.

 

REGULAMIN

XII Konkursu Tańca Indywidualnego i Zespołowego „Żabie Pląsy” Świeradów-Zdrój, 17.03.2020 r.

1. Organizator:

 • Teresa Fierkowicz ,

 • Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.

2. Cele:

 • Promowanie uczniów zdolnych tanecznie i muzycznie.

 • Budzenie zainteresowania tańcem i muzyką.

 • Aktywizowanie uczniów poprzez zabawy taneczne.

 • Opanowanie niepokoju, lęku, tremy , swobodne zachowanie się i odprężenie.

3. Organizacja konkursu:

 • Osobą prowadzącą konkurs jest Teresa Fierkowicz.

 • Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat.

 • Konkurs, dla wszystkich kategorii, odbędzie się w dniu 17.03.2020 r., o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju, przy ul. Dworcowej 1.

4. Zgłoszenia udziału w konkursie:

 • Zgłoszenia (imię/ona i nazwisko/a i wiek uczestnika/ów) należy kierować do 13.03.2020 r. na adres: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1 lub do Teresy Fierkowicz sala nr 12, nr tel. 665 733 443.

5. Przepisy uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opracowanie układu choreograficznego do dowolnie wybranego utworu muzycznego, którego czas trwanie nie może przekroczyć 7 min.

 • Jury oceniać będzie choreografię, dobór muzyki, wrażenie artystyczne, poczucie rytmu.

 • Uczestnicy posiadają nagrany na USB lub płytę CD podkład muzyczny, który nie będzie przedmiotem oceny jury, ale musi dać się odtworzyć z odtwarzacza USB/CD (za brak możliwości odtworzenia podkładu muzycznego z płyt nie ponoszą winy organizatorzy. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie płyty lub odtworzenie na własnym sprzęcie).

 • Występujący mogą wykorzystać rekwizyty, które nie będą zagrażały bezpieczeństwu zarówno tancerzy jak i publiczności. Zabrania się używania podczas tańca środków zagrażających bezpieczeństwu typu: petardy, zimne ognie, ostre narzędzia, otwarty ogień, itp..

 • Uczestnik lub zespół może wykonać tylko jeden układ taneczny.

 • Komisja sędziowska składa się z 3-4 sędziów ustalonych przez Organizatorów.

 • Występy oceniane są w kategorii: indywidualna i zespołowa.

 • Ze względu na różnice rozwojowe jury może wprowadzić kategorie wiekowe.

6. Punktacja:

 • Prezentowane układy taneczne będą oceniane według kryteriów ustalonych przez komisję sędziowską.

7. Nagrody:

 • Zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody niespodzianki.

 • Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy potwierdzające udział w Konkursie.

 • Liczbę nagrodzonych uczestników ustalają organizatorzy.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 • Wzięcie udziału w Konkursie jest r ównoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczeg ólności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odm ówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

 • Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

 • Administratorem danych jest Organizator.

9. Przepisy końcowe:

 • Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zmianie,

 • Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.