Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Izerska Łąka ogłasza konkurs astronomiczny

UWAGA KONKURS PLASTYCZNY!
Astronomia jest ciekawa
Ten plakat zrobiła Małgorzata Pasierb lat 16. Taką to mamy dzisiaj zdolną młodzież! Bardzo dziękuję za pomoc Gosiu.

Warunki/Zasady konkursu:
Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1,
Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Rzeczkowska – Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozbudzanie zainteresowań astronomią.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
– dla dzieci (5-14 lat)
– dla młodzieży i dorosłych (od lat 15)
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gór i Pogórza Izerskiego
Format plakatu do wyboru: A3, A2, A1, A0
Plakat może być wykonany dowolną techniką: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej, fotografii itp.
Plakat zgłaszany do Konkursu nie może być wcześniej publikowany bądź w inny sposób rozpowszechniany w Internecie lub w innym medium oraz brać udziału w innym konkursie.
Termin oddania prac upływa 5 maja 2020 r., o godz. 15.00
Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję konkursową pod kątem: oryginalności, estetyki, ciekawej formy wypowiedzi plastycznej oraz posiadanej wiedzy astronomicznej.
Wysyłając Organizatorowi plakat Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani autorskich czy pokrewnych. Zgłoszenie plakatu do Konkursu i przesłanie go Organizatorowi oznacza, że zgłaszający jest autorem plakatu lub przedstawicielem grupy twórczej, która zrealizowała plakat i że posiada bądź reprezentuje posiadaczy pełnych autorskich praw majątkowych do plakatu na wszystkich znanych polach eksploatacji.
Komisja konkursowa czteroosobowa, nagrodzi trzy plakaty w kategorii wiekowej „dzieci” oraz trzy w kategorii „młodzież i dorośli”.
Prace zostaną zamieszczone: na stronie Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w zakładce „Izerskiej Łąki”, na stronie Facebookowej „Izerskiej Łąki” oraz w Notatniku Świeradowskim*.
Prace można wysłać: tradycyjną pocztą na adres CEE NATURA 2000 „Izerska Łąka” ul. Rolnicza 7, 59-850 Świeradów-Zdrój, przywieźć na „Izerską Łąkę” po wcześniejszym umówieniu się, zeskanować i przesłać e-mailem na adres: izerskalaka@swieradowzdroj.pl (ważne jest, aby jakość zdjęć była bardzo dobra)
Do plakatu należy dostarczyć zgodę na upublicznienie plakatu oraz nazwiska autora i jego zdjęcia, w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zgody podpisanej przez rodziców lub opiekunów (zgoda może być napisana odręcznie).
Autorzy nagrodzonych plakatów zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
Nagrodami w konkursie są: koszulka NASA, kubki NASA, Kosmiczne laboratorium – zabawka edukacyjna, książka „Marsjanin”, łańcuszki z Układem Słonecznym, łamigłówki, zamieszczenie nagrodzonych prac w „Notatniku Świeradowskim”, oraz na stronach internetowych „Izerskiej Łąki” i oczywiście na stronie Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY jak również zrobienie tam wystawy.
* udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów) na upublicznienie plakatu oraz nazwiska autora i zdjęcia.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.