Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

„Żabie Loty” – rodzinny konkurs latawca

Regulamin XXIII Miejskiego Święta Latawca „Żabie Loty” (XIII Rodzinny Konkurs Latawca 2020)

I. Organizatorzy i osoby wspierające

 • Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju,

 • Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju,

 • Teresa Fierkowicz.

II. Terminarz i miejsce konkursu

 1. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania poniżej) należy dostarczyć do Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1 w Świeradowie-Zdroju do 10 listopada 2020 r. do godz. 16.00. Prace dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane w konkursie.

 2. Konkurs lotów odbędzie się w terminie i miejscu podanym przez Organizatorów. Termin i miejsce zostaną podane na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Miasta Świeradów-Zdrój oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.

 3. Do czasu konkursu lotów, prace będą przechowywane w siedzibie Organizatora.

III. Cele konkursu

 • Odreagowanie emocjonalne poprzez pobudzanie wyobraźni technicznej.

 • Rozbudzanie zainteresowań majsterkowaniem.

 • Rozwijanie pomysłowości oraz zdolności manualnych.

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych, wynikających z pracy i wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym.

 • Pokonywanie własnych słabości w odnoszeniu sukcesów i porażek.

IV. Uczestnicy i przepisy techniczne

 • Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli (bez ograniczeń wiekowych).

 • Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe: dzieci młodsze, juniorzy, seniorzy.

 • W przypadku małej ilości chętnych w poszczególnych grupach komisja kwalifikuje zawodnika do innej grupy wiekowej niż wskazuje na to jego wiek.

 • W konkursie mogą startować latawce dowolnej konstrukcji.

 • Ocenie podlegają tylko latawce wykonane własnoręcznie.

 • Obowiązkowo na latawcu powinna znaleźć się podobizna żabki – lokalizacja dowolna.

 • Długość holu dowolna.

 • Każdy zawodnik może zademonstrować tylko jeden latawiec w danej kategorii.

 • Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec (w przypadkach uzasadnionych latawiec może holować osoba wyznaczona przez organizatora lub wykonawcę latawca).

 • Zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako holu latawca oraz umieszczenia na latawcach materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

V. Tryb dokonywania ocen i nagrody

 • Komisja sędziowska składa się z 3 – 4 sędziów wyznaczonych przez Organizatora.

 • Latawce będą oceniane w dwóch kategoriach:

       – wygląd (ogólne wrażenie, wykonanie, wygląd latawców- estetyka),

       – loty (wysokość i długość lotów).

 • O doborze metody punktowania za lot i wykonanie latawca decyduje komisja sędziowska. Przewiduje się dodatkowe kategorie oceny dokonane przez sponsorów i sympatyków Imprezy.

 • Liczbę nagrodzonych zawodników ustalają Organizatorzy. Zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują dyplomy i nagrody ufundowanie przez Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” oraz Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

 • Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

 • Administratorem danych jest Organizator.

VII. Przepisy końcowe

 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a niewłaściwa postawa sportowa spowoduje wykluczenie z zawodów.

 • Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

Informacje dotyczące konstrukcji latawca znajdziemy w:

 1. Technika kl. II – A. Nowak

 2. „Każde dziecko to potrafi” – U. Barff i J. Maier

 3. „Najpiękniejsze latawce – budowa i pilotowanie” – Walter Diem

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.