Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Konkurs na „najciekawszą” prelekcję/prezentację astronomiczną dla szkół podstawowych!

Konkurs odbędzie się w sobotę 8 lutego między godziną 13.40 a 16.00. Jeśli zgłosi się duża ilość uczestników to także w piątek 7 lutego w godz. od 15.00 do 17.00 (jednak o tym poinformujemy Państwa do dnia 5 lutego, jak wpłyną wszystkie prezentacje). Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego, powiatu lubańskiego i lwóweckiego. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: klasy 1-4 i 5-8. Każdy uczestnik musi zgłosić do Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” ul. Rolnicza 7, 59-850 w Świeradowie-Zdroju swoją kandydaturę najpóźniej do 5 lutego do godz. 16.00 oraz przesłać do nas swoją prezentację. Każda prelekcja (prelekcja: „publiczny wykład na jakiś temat, zwykle o charakterze popularnonaukowym” według definicji słownika języka polskiego) nie może być krótsza niż 10 minut i dłuższa niż 15 minut. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Poniżej regulamin konkursu:
Regulamin Konkursu na „najciekawszą” prelekcję/prezentację astronomiczną dla szkół podstawowych: 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju podlegająca pod Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju. 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego, powiatu lubańskiego i lwóweckiego. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: klasy 1-4 i 5-8.
3. Zasady Konkursu: Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej na dowolny temat związany z astronomią oraz w interesujący sposób zaprezentowaniu jej w naszym Centrum w dniu 8 luty (sobota) lub 7 luty (piątek) 2020 roku w formie prelekcji.

3.1 Każdy uczestnik musi zgłosić do Organizatora swoją kandydaturę najpóźniej do 5 lutego do godz. 16.00 oraz przesłać do nas swoją prezentację na adres: izerskalaka@swieradowzdroj.pl.

3.2 Każda osoba może oddać do konkursu tylko jedną prezentację.
3.3 Prezentacja: powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 8 do 20 slajdów, a pojemność całej prezentacji nie może przekroczyć 20 MB.
3.4 Każda prelekcja nie może być krótsza niż 10 minut i dłuższa niż 15 minut.
3.5 Zgłoszona praca konkursowa powinna być wynikiem pracy twórczej i przede wszystkim nie naruszać autorskich praw osobistych czy też majątkowych osób trzecich. 3.6 W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, a także przebiegu konkursu Organizator powoła trzyosobowe jury. 3.7 Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych. 3.8 Jury dokona analizy przedstawionych prezentacji na miejscu czyli u Organizatora zaraz po ostatniej prezentacji oraz wyboru laureatów i rozdaniu nagród.
3.9 Nagrody: Laureaci I -III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój oraz Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju.
3.10 Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone wraz z udostępnionymi prezentacjami na wszelkich stronach internetowych według wyboru organizatora,
3.11 W konkursie udziału nie będą brały prezentacje, które wpłynęły do Organizatora po wyznaczonym terminie.
3.12 Prelekcje/prezentacje konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów: poziom wiedzy, kreatywność, oryginalność, poprawność merytoryczna, zaangażowanie, sposób przekazu, estetyka i samodzielność w wykonywaniu pracy.
3.13 Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania nagrodzonej Pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz na jej wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 3.14 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu oraz do odwołania konkursu do dnia 5 lutego 2020 roku jeśli liczba zgłoszonych uczestników będzie mniejsza niż 5 osób.
3.15. Każda nadesłana praca musi zawierać następujące dane: tytuł, imię oraz nazwisko autora, adres korespondencyjny, wiek uczestnika, informacja; która klasa
i nazwa szkoły.
4. Zgody: każda nadesłana praca musi zawierać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka – zgodnie z art. 13 RODO (więcej informacji poniżej).
4.1 Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” Świeradów-Zdrój
korzysta z Państwa danych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Marek – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” Świeradów-Zdrój z siedzibą przy ul. Dworcowej 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Panem Krzysztofem Czukiewskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: ido@swieradowzdroj.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które Pan/Pani zamówił(a).
4. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi.
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.