Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Konkurs na nazwę dla naszej winnicy!

UWAGA Konkurs na nazwę naszej winnicy rozstrzygnięty! Zwyciężczynią konkursu została Pani Katarzyna Mazurkiewicz, a zwycięska nazwa to „Izerska Kraina Wina”. Gratulujemy Pani Kasi, a wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w konkursie i wspaniałe pomysły.
Przypomnę. Winnica, już teraz „Izerska Kraina Wina” znajduje się w ogrodzie edukacyjnym przy CEE „Izerska łąka” w Świeradowie-Zdroju. Na Wasze pomysły czekaliśmy do 31 grudnia 2021 r. Dziś natomiast (5 stycznia 2022 r.) zwycięska nazwa została wyłoniona.
Dla zwycięzcy przygotowaliśmy nagrodę! Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie, do usłyszenia!

 

Winnica UWAGA UWAGA Ogłaszamy konkurs na nazwę dla naszej winnicy! Winnica znajduje się w ogrodzie edukacyjnym przy CEE „Izerska łąka” w Świeradowie-Zdroju. W zeszłym miesiącu wspominaliśmy o niej w poście, że rośnie i że sadzonki zostały już otulone na zimę, a teraz jeszcze potrzebna jest nazwa dla naszej winnicy. Dla zwycięzcy przewidziana nagroda! Na wasze pomysły czekamy do 31 grudnia 2021 roku. Natomiast zwycięska nazwa zostanie wyłoniona 5 stycznia 2022 roku.

Regulamin konkursu dostępny poniżej. Należy także do zaproponowanej nazwy dołączyć informację o treści: wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz akceptuję regulamin konkursu.

Piszcie do nas na messengera www.facebook.com/IzerskaLaka, na maila: izerskalaka@swieradowzdroj.pl oraz dzwońcie 75 617 14 42, czekamy na Was!

Regulamin konkursu na nadanie nazwy winnicy  przy „Izerskiej Łące”

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju – ORGANIZATOR oraz Centrum Edukacji Ekologicznej ‘Izerska Łąka” – KOORDYNATOR KONKURSU zapraszają wszystkie chętne osoby do udziału w konkursie pt. „Nazywamy winnicę”.

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie nazwy oraz nadanie nazwy własnej winnicy w ogrodzie edukacyjnym przy „Izerskiej Łące” przy ul. Rolniczej 7 w Świeradowie-Zdroju.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób prywatnych.

2. Każda osoba niepełnoletnia chcąca wziąć udział w konkursie musi uzyskać zgodę opiekuna.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszy regulaminem oraz samodzielne wymyślenie nazwy.

2. Każda propozycja konkursowa musi zawierać: nazwę winnicy, imię i nazwisko autora, nr kontaktowy, e-mail.

3. Każda przesłana propozycja powinna być czytelnie napisana lub wydrukowana.

4. W momencie zgłoszenia nazwy do konkursu autor zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania propozycji, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora

6. Uczestnik w momencie zgłoszenia swojej propozycji do konkursu udziela Organizatorowi nieodwołalnego, bezpłatnego niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa do wykorzystywania w dowolnym celu jego propozycji nazwy.

7. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonej przez siebie propozycji nazwy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY PRACY

1. Nazwa nie może propagować treści sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym, normami społecznymi oraz narażających dobry wizerunek MCKAiPG STACJA KULTURY.

2. Nazwa nie może zawierać nazw firm, nazw własnych chronionych prawami autorskimi itp.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Termin składania propozycji konkursowych mija 31 grudnia 2021 roku.

2. Propozycje należy dostarczyć do siedziby Organizatora, MCKAiPG STACJA KULTURY przy ul. Dworcowej 1 w Świeradowie-Zdroju lub do CEE „Izerska Łąka” przy ul. Rolniczej 7 Świeradowie-Zdroju bądź przesłać na adres e-mail izerskalaka@swieradowzdroj.pl lub na messengera https://www.facebook.com/IzerskaLaka

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybierania nazwy i bez podania przyczyny.

4. Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi do dnia 5 stycznia 2022 roku (środa). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, na stronie FB Organizatora oraz Koordynatora oraz w Notatniku Świeradowskim.

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” , z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 1.

MCKAiPG wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod aresem email: ido@swieradowzdroj.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć. Wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na profilach społecznościowych zarządzanych przez MCKAiPG w celu działań promocyjnych.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody, bądź jej cofnięcie na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

2. Treść regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Oarganizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatem konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.