Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Izerska Łąka ogłasza konkurs

Masz pomysł na „żabawną” opowiastkę obrazkową? Koniecznie weź udział w konkursie na najciekawszy KOMIKS – czyli historię obrazkową o ŻABACH!

Cała akcja ma na celu propagowanie idei ochrony naszych rodzimych płazów.

Zasady konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1.

2. Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Rzeczkowska – Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju.

3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

– dla dzieci (6-14 lat)
– dla młodzieży i dorosłych (od lat 15)

4. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gór i Pogórza Izerskiego.

5. Format A5, A4 lub B5;

6. Komiks może być wykonany dowolną techniką: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej, fotografii itp.

7. Wymogiem jest, aby praca konkursowa zawierała minimalnie 3, a maksymalnie 10 stron.

8. Zgłaszane do Konkursu komiksy nie mogą naruszać przepisów prawa, norm społecznych, uczuć religijnych oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

9. Komiks zgłaszany do Konkursu nie może być wcześniej publikowany bądź w inny sposób rozpowszechniany w Internecie lub w innym medium oraz brać udziału w innym konkursie.

10. Termin oddania prac upływa 7 kwietnia 2020 o godz. 15.00.

11. Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję konkursową pod kątem: zawartej treści, oryginalności i walorów estetycznych.

12. Wysyłając Organizatorowi komiks Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani autorskich czy pokrewnych. Zgłoszenie komiksu do Konkursu i przesłanie go Organizatorowi oznacza, że zgłaszający jest autorem komiksu lub przedstawicielem grupy twórczej, która zrealizowała komiks i że posiada bądź reprezentuje posiadaczy pełnych autorskich praw majątkowych do komiksu na wszystkich znanych polach eksploatacji.

13. Komisja konkursowa czteroosobowa, nagrodzi trzy komiksy w kategorii wiekowej „dzieci” oraz trzy w kategorii „młodzież i dorośli” Prace zostaną zamieszczone: na stronie Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w zakładce „Izerskiej Łąki”, na stronie Facebookowej „Izerskiej Łąki” oraz w Notatniku Świeradowskim*.

14. Prace można wysłać: tradycyjną pocztą na adres CEE NATURA 2000 „Izerska Łąka” ul. Rolnicza 7, 59-850 Świeradów-Zdrój, przywieźć na „Izerską Łąkę” po wcześniejszym umówieniu się, zeskanować i przesłać e-mailem na adres: izerskalaka@swieradowzdroj.pl (ważne jest, aby jakość zdjęć była bardzo dobra)

15. Do komiksu należy dostarczyć zgodę na upublicznienie komiksu oraz nazwiska autora i jego zdjęcia, w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zgody podpisanej przez rodziców lub opiekunów (zgoda może być napisana odręcznie).

16. Autorzy nagrodzonych komiksów zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.

17. Nagrodami w konkursie są: kubki z żabkami, torby bawełniane „Świeradów-Zdrój dba i kocha środowisko”, torby-worki z logo Stacja Kultury, gry planszowe: „Gry Izerskie” , książki, kompasy oraz zamieszczenie nagrodzonych prac w „Notatniku Świeradowskim”, oraz na stronach internetowych „Izerskiej Łąki”, a także Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY. Istnieje także możliwość publikacji najlepszej z prac.

* udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów) na upublicznienie komiksu oraz nazwiska autora i zdjęcia.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.