Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Centrum edukacji ekologiczne Natura 2000 „Izerska Łąka”

projekt unijny
izerska łąka

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 „IZERSKA ŁĄKA” powstało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

 • Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego  i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska  (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)
 • Działanie 4.7  Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
 • MISJA Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „ Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju
 • Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i poszerzania świadomości ekologicznej poprzez niekończącą się w czasie aktywną edukację ekologiczną społeczeństwa.

Działania Centrum

Podjęte działania mają na celu realizację polityki ekologicznej regionu poprzez efektywną i aktywną edukację ekologiczną, będącą elementem zachowania potencjału środowiskowego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. Podstawowe problemy w tym obszarze to: postępująca degradacja środowiska naturalnego, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz brak interesujących form edukacji ekologicznej.
Nasze cele realizować będziemy poprzez:

 • projekcje filmów dla wszystkich grup wiekowych,
 • prezentacje multimedialne,
 • szkolenia, konferencje, warsztaty tematyczne,
 • programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • obserwacje Ciemnego Nieba nad Izerami przez teleskopy,
 • obserwacje ciemnego nieba nad Izerami w sali multimedialnej,
 • konkursy, olimpiady wiedzy ekologicznej i astronomicznej,
 • projekty specjalne,
 • plenerowe wystawy malarskie, fotograficzne, literackie etc.,
 • spektakle teatralne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • festyny proekologiczne,
 • współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami.

Zadania Centrum

Odwiedzając Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „ Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju poznasz:

 • Faunę i florę łąk Gór i Pogórza Izerskiego, które stanowią jeden z 3 obszarów NATURY 2000, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
 • Latem obraz czystego, pozbawionego zanieczyszczeń, nieba nad Izerami.
 • Istotę zanieczyszczenia nieba światłem.
 • Życie pszczelej rodziny, dzięki  wyposażeniu wnętrza ula oraz jego otoczenia w system kamer, które umożliwią ich całodobową obserwację.

Sala multimedialna

Sala multimedialna przygotowana na 60 osób, w której znajduje się duży ekran, trzy projektory, a także „Gwieździste niebo” – podwieszany sufit wypełniony końcówkami światłowodów, które tworzą fragment nieba widocznego latem nad Pogórzem Izerskim. Instalacja służy poznaniu gwiazdozbiorów oraz zapoznaniu się z problemem zanieczyszczenia światłem. Umożliwia pracę grup zorganizowanych jak i indywidualne zajęcia.

Teleskopy

W obiekcie znajdują się dwa teleskopy, które wykorzystywane są do nocnych obserwacji tylko w wyznaczonych terminach, kiedy obiekt odwiedzają osoby związane z astronomią.

Multimedialny ul

Ul wyposażony w system mikrokamer i mikrofon umożliwiający całodobową obserwację pszczół.

gry izerskie

Zapraszamy do wspólnych gier:  „GRY IZERSKIE”

Zaproś rodzinę i znajomych – odbądź wędrówkę po planszy ze Stogu Izerskiego do Karpacza.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.